Veli Bilgi Platformu

X

Aday Öğrenci Formu

Okulumuzu ziyaret etmek ve bizi daha iyi tanımak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun ve biz size ulaşalım!

Velinin Adı&Soyadı:

Çocuğunuzun Adı:

Çocuğunuzun Doğum Tarihi:

E-mail Adresiniz:

Telefon Numaranız:

X

Değerler Eğitimi

Çalışmalar birkaç adımda yürütülür. İlk adımda, öğrencilerin konuyla ilgili tartışıp, fikir üretmeleri sağlanır. İkinci adım; farkındalık kazanmaları amacıyla çeşitli oyunları grup çalışmalarını içerir. Üçüncü adımda ise artık kazandırılmak istenen konu ile ilgili aktif olmaları, günlük yaşamda kullanmaları beklenir. Bu kapsamda; “teşekkür etmek, sorumluluk almak ve yardım istemek, özür dilemek, barış, merhamet,işbirliği gibi” konuları ele alınır.

  • Teşekkür etmek;
  • Çalışmanın amacı; öğrencilere teşekkür etme davranışı ile ilgili farkındalık kazandırmak ne zaman ve nasıl teşekkür edilebileceği konusunda paylaşımlarda bulunmak, öğrencilerin teşekkür etme becerilerini geliştirmek ve birbirlerine duyarlılıklarını arttırmaktır.

  • Sorumluluk almak;
  • Çalışmanın amacı, çocuklarımıza sosyal yaşam içinde her bireyin olduğu gibi onlarında sorumluluklarının olduğunun farkına vardırmak. Bu sorumluluklarını sonuna kadar yapabilme becerileri kazanmalarına destek olmak.

  • Yardım istemek;
  • Amacımız, öğrencilerin kendi ihtiyaçlarını fark etmeleri, yardım isteyebilmeleridir.

Hızla değişen dünyaya uyum sağlamaya çalışırken değerlerimizi ve geleneklerimizi unutmamak amacıyla programımızda, kültürel değerlerimize geniş yer veriyoruz.

To Top ↑ To Top ↑