Veli Bilgi Platformu

X

Aday Öğrenci Formu

Okulumuzu ziyaret etmek ve bizi daha iyi tanımak istiyorsanız aşağıdaki formu doldurun ve biz size ulaşalım!

Velinin Adı&Soyadı:

Çocuğunuzun Adı:

Çocuğunuzun Doğum Tarihi:

E-mail Adresiniz:

Telefon Numaranız:

X

İlkokul Hazırlık Çalışmalarımız

 • Sosyal ve duygusal becerilerin gelişimi ve kendine güven
 • Öz bakım becerilerini kendisi karşılayan çocuk “yapabiliyorum” düşüncesiyle kendine güvenecektir. Bu nedenle "Kendim yapabilmem için yardım et" felsefesinden yola çıkarak, fiziksel bağımsızlık ve yeterliliğin kazandırılması bizler için çok önemlidir. Kendi başına beslenme, temizlik, tuvalet, giyinip soyunma vb. gereksinimlerini karşılayan çocuk; kalem, boya, makas vb. araç gereçleri de amacına uygun olarak kullanacaktır.

 • Oyun yoluyla öğrenme
 • Okul öncesi dönemdeki çocuğun öğrenmesinde oyun, öğrenme için en elverişli ortamdır. Oyun sırasında arkadaşları ile iletişim halinde olan çocuk ortaya çıkan sorunlara çözüm bulmak için düşünür, arkadaşları ile tartışır, isteklerini dile getirir, arkadaşının isteklerini dinler ve sonuca ulaşır.

 • Anadil etkinlikleri, yaratıcı ve farklı düşünce ve duygu gelişimi.
 • Dil gelişimi zihin gelişimi ile de paralel giden bir süreçtir. Anadilini doğru ve düzgün konuşan çocuk kendini ifade etmekte, olay ve durumları tanımlamakta, anlatılanları anlamak, anladıklarını aktarmak konusunda başarılı ve rahattır. Bu durum, çocuğun bilişsel gelişimini olduğu kadar, duygusal ve sosyal gelişimini de etkileyen bir süreçtir. Çocuğun kendine olan güveninin gelişmesinde de büyük rol oynayan bir unsurdur. Bu sebeple Kaplumbağa Anaokulu'nda anadil etkinlikleri büyük önem taşır. Sorgulama temalarımız, scamber çalışmalarımız, felsefe etkinliklerimiz, hikâye oluşturma, anlatma ve dinleme çalışmaları vb. çalışmalarla öğrencilerimizin anadil gelişimlerini destekleriz.

 • Dinleme becerilerinin gelişimi
 • Anaokulumuzda dinleme becerilerinin gelişimine yönelik çalışmalarda anadil etkinliklerimiz kadar önemlidir. Etkin dinleme becerilerinin gelişimi öğrenmenin ve ileride okuduğunu anlama için çok önemlidir. Empati kurmanın karşısındakinin ihtiyaçlarını tam olarak anlamanın yani sağlıklı iletişimin temal taşıdır.

 • Çevreye ve doğaya karşı duyarlılık
 • Anaokulumuzda öğrencilerimizin doğaya, bitkilere ve hayvanlara yani tüm canlılara karşı duyarlı bireyler olarak yetişmesi için çeşitli etkinlikler ve eğitimler yapılmaktadır. Bizim için her şeyden önce doğa korumalı, hayvanların doğal ortamlarında iyi koşullarda yaşamaları sağlanmalıdır. Bu bilinci kazandırmak adına ECO SCHOOL ve MİNİK TEMA gibi projeler yürütmekte ve öğrencilerimizi doğa ile etkileşime sokmaktayız.

 • İlkokula hazırlık çalışmaları
 • Kaplumbağa Anaokulu'muzda görsel okuma, fonoloji ve ses farkındalığı, çizgi çalışmaları ile çocuklarımızı ilkokulda okumaya hazırlıyoruz. İlkokula hazırlık çalışmalarının temelinde sosyal duygusal, fiziksel becerilerin gelişiminin bilişsel süreci güçlendirip geliştirdiğini ve akademik performansın ortaya çıkmasını sağladığını biliyor ve bu yönde çalışmalar yapıyoruz.

To Top ↑ To Top ↑